Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Szalóczy Tibor

Értesítés!

Értesítjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a Kelet-Autósport Kft. 2020. november 6-8. között rendezi meg az Országos Rally Bajnokság utolsó futamát, a 2020-as Rally Hungary-t, ami egyben európa bajnoki futam is. Az autóverseny útvonala áthalad Abaújvár településen. Felhívjuk a lakosság és az idelátogató vendégek figyelmét, hogy 2020. november 7-én, szombaton 8:30 perctől 17:30 percig teljes útlezárásra kell számítani.

További részletek: https://rallyhungary.com

Tájékoztató ebösszeíráshoz

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az ebösszeírás időpontja: 2020. október 15. – 2020. november 30.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik korábban már eleget tettek a bejelentésnek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

2020. évi ebösszeírás céljából kérjük az Abaújvár Község Önkormányzata közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes-körűen szíveskedjenek kitölteni és legkésőbb 2020. november 30. napjáig papír alapon – személyesen vagy postai úton – a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal (3895 Gönc Kossuth Lajos utca 71.) vagy az Abaújvári Községháza (3898 Abaújvár Petőfi út 4.)   címére eljuttatni.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni.

Az adatlap megtalálható a Községházán, illetve letölthető az abaujvar.hu honlapról.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizni fogja.

Felhívjuk a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000, – Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, pl.: tulajdonosváltozást, elhullást írásban bejelenteni.

Felhívjuk a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönjük!

Toborzás

A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás

A Magyar Honvédség a koronavírus járvány miatt egyik napról a másikra munkájukat vesztett embereknek is szeretne alternatívát kínálni. A kialakult gazdasági helyzetben sok ember megélhetése került veszélybe. A honvédség őket is szeretné megszólítani, biztos megélhetést és kiszámítható pályaképet kínálva számukra. A  toborzás folyamatos országszerte, a szakemberek azonban arra kérik az érdeklődőket, hogy  első körben lehetőség szerint inkább telefonon vagy e-mailben keressék őket, elérhetőségeik megtalálhatók a www.hadkiegeszites.hu oldalon.

Az érdeklődők kétféle szolgálati forma közül választhatnak: a szerződéses katonai szolgálat folyamatos munkaviszonyt biztosít, míg a tartalékos szolgálat azoknak szól, akik tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni a honvédelmi feladatokból. A jelentkezési feltételek közt szerepel a magyar állampolgárság, az állandó  belföldi lakóhely, a betöltött 18. életév, a büntetlen előélet, valamint az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság.

A megbízható fizetésen és a béren kívüli juttatásokon kívül változatos munkakörülmények, valamint számos szakmai kihívás várja a leendő katonákat: nálunk a tehetségtől, a hozzáállástól és a kitartástól függ, hogy ki milyen sikeres lesz, a honvédség pedig támogatja a katonák további szakmai fejlődését. Sokan a katona szó hallatán egyből a terepen lévő, aktív harcoló katonára gondolnak, viszont a támogató beosztások (pl. ápoló, logisztikus, pénzügyes) ugyanolyan fontos szereppel bírnak és – nem utolsó sorban – lehetővé teszik a munkavállalóknak, hogy a korábban megszerzett civil képesítéseiket is hasznosíthassák.

Személyes jelentkezésre a megszokott rendben, hétfőtől csütörtökig 8:00-15:30 óra között, pénteken pedig 8:00-12:00 óráig van lehetőség. A toborzóiroda munkatársai kérik ügyfeleiket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés mellett döntenek, előzetesen jelezzék érkezésüket telefonon, vagy elektronikus úton, elkerülve a járványügyi rendszabályok miatt előforduló várakozást.

Póczos Nikolett t. főtörzsőrmester

Fotó: Veres Dénes Ferenc t. törzszászlós

MAGYAR HONVÉDSÉG

KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

4. Katonai Igazgatási Központ

Cím: 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2.; Telefon: +36 (46) 327-245;

E-mail: borsod.toborzo@mil.hu

Elmarad!!!

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy idén, a március 15-ei ünnepélyt nem tartjuk meg községünkben. Ennek oka, a központi operatív törzs felhívása a koronavírus terjedése végett. Köszönjük szépen mindenkinek aki készült és mindazoknak, akik szívesen eljöttek volna az ünnepségre. Reméljük, hogy a következő alkalommal már együtt ünnepelhetünk.