A templom már az Árpád-korban is állt, ám közel sem jelenlegi formájában. Gótikus szerkezetét a XV. században nyerte el, valószínűleg a települést birtokló Perényi család építtette, majd a nemzetség jeles tagja az 1523-ban elhunyt Perényi Péter országbíró ide is temetkezett. Sírkövére 2008-ban bukkantak rá a régészek a templom belsejében. Ez a fontos régészeti emlék jelenleg is itt tekinthető meg. A család egy másik tagját, Perényi Mihályt is az abaújvári templomba helyezték végső nyugalomra.

 

Az abaújváriak hamar református hitre tértek. A XVI. század derekán a település lakói, uraikhoz, a Perényiekhez hasonlóan már reformátusok voltak. A freskókkal gazdagon borított templomfalakat ezért egyszerű fehérre vakolták. Ez konzerválta a templom belsejében található tetemes kiterjedésű falfestményeket.

 

Wolf Mária szerint "Magyarországon igen kevés középkori falfestmény maradt meg, az abaújvári templom freskói felbecsülhetetlen értéket képviselnek. Vizsgálatuk minden bizonnyal közelebb visz bennünket a hazai gótikus építészet és festészet jobb megismeréséhez. … az egész templomra kiterjedő festése kiemeli egyszerű falusi társai sorából."

 

Az előkerülő  freskók közül az egyik Szent Bertalan legendáját ábrázolja. Ő lehetett a templom védőszentje.

 

A református templom hosszas felújítási munkálatok, restaurálás és renoválás után 2013-ban lett újra átadva a közösség számára, hogy ismét eredeti funkcióját is betölthesse, istentiszteletet lehessen benne tartani.

 

A bejárat kulcsa a szomszédos parókiáról, a Perényi Borbála Gyülekezeti Otthonból kérhető el. A műemlék ingyenesen látogatható.

 

 

 

Perényi Péter sírköve