Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztató ebösszeíráshoz

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az ebösszeírás időpontja: 2020. október 15. – 2020. november 30.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik korábban már eleget tettek a bejelentésnek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

2020. évi ebösszeírás céljából kérjük az Abaújvár Község Önkormányzata közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes-körűen szíveskedjenek kitölteni és legkésőbb 2020. november 30. napjáig papír alapon – személyesen vagy postai úton – a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal (3895 Gönc Kossuth Lajos utca 71.) vagy az Abaújvári Községháza (3898 Abaújvár Petőfi út 4.)   címére eljuttatni.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni.

Az adatlap megtalálható a Községházán, illetve letölthető az abaujvar.hu honlapról.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizni fogja.

Felhívjuk a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000, – Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, pl.: tulajdonosváltozást, elhullást írásban bejelenteni.

Felhívjuk a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönjük!